Odnos i veza makrokosmosa i mikrokosmosa: Omnia ab Uno (Sve od Jednog/Boga) i Omnia ad Unum (Sve ka Jednom/Bogu)[29]