Materia prima kao misteriozni haotični izvorni materijal koji u sebi sadrži inkompatabilne suprotnosti koje su u nasilnom konfliktu