Za neoplatoniste, univerzum je kreiran od strane Boga kao manifestacija i ilustracija Njegove vlastite savršenosti: “… i tako formira Univerzum kao jedinstvenu vidljivu živu stvar koja sadrži sva povezana stvorenja… Okretajući oblikovao ga je u sferu(…), davajući mu najsavršeniji oblik.” (Timaeus)